مرکز آموزش شماره 1 شهرکرد


شهرکرد - بلوار شریعتی - حد فاصل چهارراه امین آزاد و دامپزشکی - نبش کوچه 17

تلفن: 33332093 و 33345400