مرکز آموزش شماره 2 شهرکرد


شهرکرد - خیابان ولیعصر شمالی - نرسیده به بلوار شریعتی - روبروی اداره کل بیمه سلامت ایرانیان

 تلفن: 32242517